Najbolji besplatni fontovi za dizajn - Šta su fontovi?

Objavljeno:
November 24, 2022
Napisao
Nikola Tripković
Osnivač, Nauči Dizajn

Šta je tipografija?

Tipografija se bavi izborom i organizacijom oblika slova i drugih grafičkih karakteristika. Ona se bavi svim pitanjima koja utiču na izgled strane i doprinose efikasnosti štampane poruke: oblikom i veličinom slova i specijalnim simbolima; razmakom između slova i reči; razmicanjem redova; dužinom redova; veličinom margina; količinom i mestom ilustracija; izborom naslova i podnaslova; korišćenjem boje i svim ostalim pitanjima prostorne organizacije ili „konfiguracije“. Tipografija igra veoma značajnu ulogu u vizualnom identitetu vaše firme.

Razlika između fonta i tipa slova?

Reči „tip slova“ i „font“ se obično smatraju sinonimima, ali se zapravo odnose na različite stvari. Dok tip slova opisuje određeni stil slova, font se odnosi na varijacije slova, poput njegove veličine i težine. Najjednostavniji način da se razume ova razlika je da je tip slova skup fontova sa zajedničkim estetskim kvalitetima.

Zapravo, ono što nazivamo fontom je u stvari tip slova. To jest, Times New Roman, Helvetica i Arial zapravo nisu fontovi - oni su tipovi slova.

U suštini, tip slova je skup dizajnerskih karakteristika koje karakterišu određeni stil slova. Ovo može uključivati prisustvo (ili nedostatak) serifa; relativnu visinu, razmak i širinu slova; i svaki drugi estetski ukras.

Font je samo specifičniji način definisanja vrste teksta koji koristite. Obuhvata i veličinu i težinu tj. debljinu slova.

Razlika između tipa slova i fonta

Kategorije fontova

Postoji pet kategorija fontova – serif, sans serif, monospace, cursive i fantasy.

Serif fontovi

Ovaj font može se okarakterisati kao tradicionalni, on ima “serife” – male, poprečne crtice na krajevima linija slova. Po njima je ova kategorija i dobila naziv, a prevod koji se kod nas koristi je serifni fontovi. Najpopularniji predstavnik ove familije fontova je Times New Roman. Ove fontove najčešće srećemo offline, u knjigama, udžbenicima, novimana i slično. Ipak, serifni fontovi su popularni i u grafičkom dizajnu.

Zbog svoje klasične prirode, serif fontovi sa sobom nose osećaj poverenja, što ih čine idealnim za logo kompanija koje su veliki autoriteti u industriji.

Savet: Serifni fontovi ne bi trebalo da se koriste za naslove, podnaslove i pasuse, već se biraju za samo jedan od ovih elemenata.

Sans-serif fontovi

Ono što odlikuje serifne fontove je ono što zapravo fali sans-serif kategoriji. Njihova odlika je klasičan oblik slova, bez kukica i crtica. Na našem jeziku često se može pronaći rogobatan prevod bezserifni fontovi. Njihov glavni predstavnik je Arial, a još neki su Open Sans, Raleway.

Ovo su jasni i moderni fontovi, koji vrlo lako uspostavljaju komunikaciju sa kupcima. Koriste se za brendove koji imaju jasan pravac, usmeren pravo prema kupcima i ispunjenju ciljeva. Nema nikakvih dekorativnih elemenata, koji mogu da nam skrenu pažnju ili da ‘zamagle’ poruku.

Obično kompanije iz modne industrije koriste ovaj font za svoje brendove, ali pored njih i one koje se bave modernim tehnologijama. Ova kategorija fontova je veoma popularna među grafičkim dizajnerima.

Monospace fontovi

Ovu kategoriju fontova karakteriše ista širina svakog znaka u ispisu. Ove fontove najčešće prepoznajemo jer liče na one kucane mašinom. Ovi fontovi su najpopularniji kod programera zbog preglednosti i lakšeg pronalaženja greške. U grafičkom dizajnu, ovi fontovi se retko koriste, osim u prilikama kada je cilj ovog fonta da postigne određen stil. Predstavnici ove kategorije su Courier New, Inconsolata i Roboto Mono.

Cursive fontovi

Fontovi iz kategorije cursive obavljaju ni malo lak zadatak simuliranja ljudskog rukopisa, međutim, smatra se da je upotreba cursive fontova u izradi internet stranica "neozbiljna", osim (eventualno) kada su u pitanju sajtovi namenjeni mlađoj deci. Oni se mogu koristiti za promovisanje osobina kao što su: ženstvenost, elegancija i kreativnost.  Popularni cursive fontovi su: Comic Sans, Caveat i Parisienne.

Fantasy fontovi

Kategorija fantasy obuhvata fontove koji odstupaju od iole tradicionalnog oblika slova, a često ni ne prikazuju znake alfabeta (ili drugih jezika) već posebne "fantastične" znakove. Naravno, u ovoj kategoriji ima i fontova čija prava namena (a ponekad čak ni osnovna), nije prikaz "egzotičnih i fantastičnih" varijacija klasičnih fontova, ili drugih apstraktnih simbola, već imaju vrlo konkretnu namenu u računarskim aplikacijama (recimo, kolekcije emotikona, koji su opšteprisutni na elektronskim uređajima i po pravilu nisu definisani kao slike, već kao UNICODE znaci).

Osobine fontova

“Težina” / debljina karaktera

Pređani od najtanje, preko regularnih do najdeblje ovako možemo određivati debljinu fontova: Hairline, Thin, Ultra Light, Extra Light, Light, Book, Regular/Roman, Medium, Semibold, Bold, Extra Bold, Ultra Bold, Black, Ultra Black.

Širina karaktera

Ova osobina igra jako veliku ulogu unutar fonta i razmak između karaktera doprinosi čitljivosti i opštem osećaju. Poređano od najužih ka naširim: Compressed, Condensed, Semi Condensed, Narrow, Normal, Extended, Extra Extended, Expanded.

Stilovi karaktera

Neki od stilova karaktera su: Roman (standardna uspravna slova), Italic (zakošena slova sa malim stilskim izmenama), Cursive, Oblique/Slanted Roman (iskošena slova pod određenim uglom bez promena), Small Caps (regularna velika slova + smanjena velika slova umesto malih), Lowercase (samo mala slova), Uppercase (samo velika slova).

Najbolji besplatni fontovi za dizajn

1. Inter

Inter je besplatan sans-serif font, koj je dizajniran od strane švedskog dizajnera Rasmusa Andersona.

2. DM Sans

Ovaj font je geometrjski san-serif sa niskim kontrastom. Naručio ga je Google od Colophon Foundry-a.

3. Work Sans

Work Sans je besplatan font kriran od strane austalijskog dizajnera Wei Huang-a.

4. Poppins

Poppins je geometrijski sans-serif font objavljen od strane Indian Type Foundry. Dostupan je besplatno u Google Fontovima.

5. Open Sans

Open Sans je open-source sans-serif font koji je dizajnirao Steve Matteson i objavio 2011. Godine.

6. Space Grotesk

Space Grotesk je proporcionalni font bez sarifa zasnovan na kategoriji Monospace fontova iste širine.

Kako otkriti koji je font upotrebljen?

Često može da se desi da vam se svidi neki font na koji ste naišli slučajno, na internetu, ulici ili bilo gde. Način da ga iskoristite u nekom svom radu jeste da ga fotografišete ili zapamtite neke njegove najznačajnije karakteristike. Potom pomoć možete potražiti na sledećim sajtovima:

What the Font

What Font Is

Identifont

Kako izabrati font?

Iako možda ne razmišljaju svi prvo o tipografiji, već su im boje možda važnije, ne treba zanemariti važnost fontova za UI UX dizajn i treba pažljivo birati i jedno i drugo. Pogledajmo primer Koka-Kole, jer njen logo odlično ilustruje važnost i boje i fonta. Slaganje ova dva elementa je jako važno i na ovom primeru vidimo kako to može značiti uspeh i prepoznatljivost.

Prilikom izbora fonta važno je da vodimo računa o njegovoj nameni. Nije isto ukoliko neki font koristimo za logo, slogan, naslove, podnaslove ili dugačak tekst.

Kada sa interneta skidamo besplatne fontove, a radimo na srpskom jeziku moramo voditi računa o tome da li imaju specijalne znakove š,đ,č,ć,ž, kao i interpunkcijske znakove i brojeve.