Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon

UI UX

Najbolji besplatni fontovi za dizajn - Šta su fontovi?

March 23, 2023
clock icon
7
min
Nikola Tripković

Šta je tipografija?

Tipografija se bavi izborom i organizacijom oblika slova i drugih grafičkih karakteristika. Ona se bavi svim pitanjima koja utiču na izgled strane i doprinose efikasnosti štampane poruke: oblikom i veličinom slova i specijalnim simbolima; razmakom između slova i reči; razmicanjem redova; dužinom redova; veličinom margina; količinom i mestom ilustracija; izborom naslova i podnaslova; korišćenjem boje i svim ostalim pitanjima prostorne organizacije ili „konfiguracije“. Tipografija igra veoma značajnu ulogu u vizualnom identitetu vaše firme.

Razlika između fonta i tipa slova?

Reči „tip slova“ i „font“ se obično smatraju sinonimima, ali se zapravo odnose na različite stvari. Dok tip slova opisuje određeni stil slova, font se odnosi na varijacije slova, poput njegove veličine i težine. Najjednostavniji način da se razume ova razlika je da je tip slova skup fontova sa zajedničkim estetskim kvalitetima.

Zapravo, ono što nazivamo fontom je u stvari tip slova. To jest, Times New Roman, Helvetica i Arial zapravo nisu fontovi - oni su tipovi slova.

U suštini, tip slova je skup dizajnerskih karakteristika koje karakterišu određeni stil slova. Ovo može uključivati prisustvo (ili nedostatak) serifa; relativnu visinu, razmak i širinu slova; i svaki drugi estetski ukras.

Font je samo specifičniji način definisanja vrste teksta koji koristite. Obuhvata i veličinu i težinu tj. debljinu slova.

Razlika između tipa slova i fonta

Kategorije fontova

Postoji pet kategorija fontova – serif, sans serif, monospace, cursive i fantasy.

Serif fontovi

Ovaj font može se okarakterisati kao tradicionalni, on ima “serife” – male, poprečne crtice na krajevima linija slova. Po njima je ova kategorija i dobila naziv, a prevod koji se kod nas koristi je serifni fontovi. Najpopularniji predstavnik ove familije fontova je Times New Roman. Ove fontove najčešće srećemo offline, u knjigama, udžbenicima, novimana i slično. Ipak, serifni fontovi su popularni i u grafičkom dizajnu.

Zbog svoje klasične prirode, serif fontovi sa sobom nose osećaj poverenja, što ih čine idealnim za logo kompanija koje su veliki autoriteti u industriji.

Savet: Serifni fontovi ne bi trebalo da se koriste za naslove, podnaslove i pasuse, već se biraju za samo jedan od ovih elemenata.

Sans-serif fontovi

Ono što odlikuje serifne fontove je ono što zapravo fali sans-serif kategoriji. Njihova odlika je klasičan oblik slova, bez kukica i crtica. Na našem jeziku često se može pronaći rogobatan prevod bezserifni fontovi. Njihov glavni predstavnik je Arial, a još neki su Open Sans, Raleway.

Ovo su jasni i moderni fontovi, koji vrlo lako uspostavljaju komunikaciju sa kupcima. Koriste se za brendove koji imaju jasan pravac, usmeren pravo prema kupcima i ispunjenju ciljeva. Nema nikakvih dekorativnih elemenata, koji mogu da nam skrenu pažnju ili da ‘zamagle’ poruku.

Obično kompanije iz modne industrije koriste ovaj font za svoje brendove, ali pored njih i one koje se bave modernim tehnologijama. Ova kategorija fontova je veoma popularna među grafičkim dizajnerima.

Monospace fontovi

Ovu kategoriju fontova karakteriše ista širina svakog znaka u ispisu. Ove fontove najčešće prepoznajemo jer liče na one kucane mašinom. Ovi fontovi su najpopularniji kod programera zbog preglednosti i lakšeg pronalaženja greške. U grafičkom dizajnu, ovi fontovi se retko koriste, osim u prilikama kada je cilj ovog fonta da postigne određen stil. Predstavnici ove kategorije su Courier New, Inconsolata i Roboto Mono.

Cursive fontovi

Fontovi iz kategorije cursive obavljaju ni malo lak zadatak simuliranja ljudskog rukopisa, međutim, smatra se da je upotreba cursive fontova u izradi internet stranica "neozbiljna", osim (eventualno) kada su u pitanju sajtovi namenjeni mlađoj deci. Oni se mogu koristiti za promovisanje osobina kao što su: ženstvenost, elegancija i kreativnost.  Popularni cursive fontovi su: Comic Sans, Caveat i Parisienne.

Fantasy fontovi

Kategorija fantasy obuhvata fontove koji odstupaju od iole tradicionalnog oblika slova, a često ni ne prikazuju znake alfabeta (ili drugih jezika) već posebne "fantastične" znakove. Naravno, u ovoj kategoriji ima i fontova čija prava namena (a ponekad čak ni osnovna), nije prikaz "egzotičnih i fantastičnih" varijacija klasičnih fontova, ili drugih apstraktnih simbola, već imaju vrlo konkretnu namenu u računarskim aplikacijama (recimo, kolekcije emotikona, koji su opšteprisutni na elektronskim uređajima i po pravilu nisu definisani kao slike, već kao UNICODE znaci).

Osobine fontova

“Težina” / debljina karaktera

Pređani od najtanje, preko regularnih do najdeblje ovako možemo određivati debljinu fontova: Hairline, Thin, Ultra Light, Extra Light, Light, Book, Regular/Roman, Medium, Semibold, Bold, Extra Bold, Ultra Bold, Black, Ultra Black.

Širina karaktera

Ova osobina igra jako veliku ulogu unutar fonta i razmak između karaktera doprinosi čitljivosti i opštem osećaju. Poređano od najužih ka naširim: Compressed, Condensed, Semi Condensed, Narrow, Normal, Extended, Extra Extended, Expanded.

Stilovi karaktera

Neki od stilova karaktera su: Roman (standardna uspravna slova), Italic (zakošena slova sa malim stilskim izmenama), Cursive, Oblique/Slanted Roman (iskošena slova pod određenim uglom bez promena), Small Caps (regularna velika slova + smanjena velika slova umesto malih), Lowercase (samo mala slova), Uppercase (samo velika slova).

Najbolji besplatni fontovi za dizajn

1. Inter

Inter je besplatan sans-serif font, koj je dizajniran od strane švedskog dizajnera Rasmusa Andersona.

2. DM Sans

Ovaj font je geometrjski san-serif sa niskim kontrastom. Naručio ga je Google od Colophon Foundry-a.

3. Work Sans

Work Sans je besplatan font kriran od strane austalijskog dizajnera Wei Huang-a.

4. Poppins

Poppins je geometrijski sans-serif font objavljen od strane Indian Type Foundry. Dostupan je besplatno u Google Fontovima.

5. Open Sans

Open Sans je open-source sans-serif font koji je dizajnirao Steve Matteson i objavio 2011. Godine.

6. Space Grotesk

Space Grotesk je proporcionalni font bez sarifa zasnovan na kategoriji Monospace fontova iste širine.

Kako otkriti koji je font upotrebljen?

Često može da se desi da vam se svidi neki font na koji ste naišli slučajno, na internetu, ulici ili bilo gde. Način da ga iskoristite u nekom svom radu jeste da ga fotografišete ili zapamtite neke njegove najznačajnije karakteristike. Potom pomoć možete potražiti na sledećim sajtovima:

What the Font

What Font Is

Identifont

Kako izabrati font?

Iako možda ne razmišljaju svi prvo o tipografiji, već su im boje možda važnije, ne treba zanemariti važnost fontova za UI UX dizajn i treba pažljivo birati i jedno i drugo. Pogledajmo primer Koka-Kole, jer njen logo odlično ilustruje važnost i boje i fonta. Slaganje ova dva elementa je jako važno i na ovom primeru vidimo kako to može značiti uspeh i prepoznatljivost.

Prilikom izbora fonta važno je da vodimo računa o njegovoj nameni. Nije isto ukoliko neki font koristimo za logo, slogan, naslove, podnaslove ili dugačak tekst.

Kada sa interneta skidamo besplatne fontove, a radimo na srpskom jeziku moramo voditi računa o tome da li imaju specijalne znakove š,đ,č,ć,ž, kao i interpunkcijske znakove i brojeve.

Nastavi sa čitanjem

Terms & Conditions

Uslovi korišćenja

Ovi Uslovi korišćenja i prodaje primenjuju se na pružanje usluga Konferencija koje organizuje Nikola Tripković PR Learn Design PR sa sedištem u Ul. Veselina Nikolića 40, Kruševac (u daljem tekstu: Trgovac) putem internet stranice https://www.naucidizajn.com/

Član 1. - Podaci o trgovcu

Trgovinu putem internet stranice Nikola Tripković PR Learn Design PR sa sedištem u Ul. Veselina Nikolića 40, Kruševac, PIB: 113523913, MB: 66886611, kontakt e-mail: naucidizajn@gmail.com

Trgovina iz stava 1. predstavlja trgovinu na daljinu u skladu sa zakonom.

Član 2. - Postupak kupovine

Kupovina proizvoda koji se prodaju putem sajta naucidizajn.com, se može izvršiti od strane neregistrovanog korisnika.

Slanjem porudžbine kupac prihvata ove Uslove korišćenja i prodaje.
Smatraće se da je potvrdom porudžbine od strane Trgovca zaključen ugovor između Trgovca i kupca.

Član 3. - Kupovina

Kupovina može biti izvršena od strane nergistrovanog korisnika unosom traženih podataka – ime, prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail.

Član 4. - Način plaćanja

Plaćanje porudžbine izvršene putem naucidizajn.com je moguće izvršiti platnim karticama i putem naloga za uplatu

Račun će kupcu biti dostavljen uz porudžbinu na e-mail.

Član 5. - Dostava

Nakon slanja porudžbine od strane Kupca počinje status obrade porudžbine.

Tokom obrade na mail adresu kupca biće poslato obaveštenje o potvrdi porudžbine.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili problema vezanih za porudžbinu, Trgovac će kontaktirati kupca bez odlaganja.

Član 6. - Cene

Sve cene koje su iskazane na sajtu naucidizajn.com su izražene u dinarima i u njih je uračunat PDV.

Za sve porudžbine uzimaju se važeće cene u trenutku potvrde plaćanja.

Trgovac zadržava pravo da trenutne cene može promeniti u svakom trenutku.

Kupovina robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na sajtu.

Član 7. - Intelektualna svojina

Sav sadržaj (tekstovi, slike i drugi materijali) koji se nalazi na naucidizajn.com predstavlja intelektualnu svojinu Trgovca ili trećih lica od kojih je Trgovac dobio saglasnost za njegovo korišćenje.

Zabranjena je svaka upotreba sadržaja sajta naucidizajn.com u komercijalne ili u druge svrhe bez izričite saglasnosti Trgovca.

Član 8. - Završne odredbe

Na sva pitanja u vezi sa kupoprodajom robe putem sajta naucidizajn.com koja nisu uređena ovim Uslovima korišćenja i prodaje primenjivaće se odredbe važećih zakona u Republici Srbiji.

Ugovorne strane će nastojati da sva eventualna sporna pitanja reše mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće, takav spor će rešiti pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu.

Trgovac zadržava pravo da ove Uslove korišćenja i prodaje menja bez prethodne najave, uz objavu na sajtu https://www.naucidizajn.com/

Politika Privatnosti

Nikola Tripković PR Learn Design PR sa sedištem u Ul. Veselina Nikolića 40, Kruševac, PIB: 113523913, MB: 66886611, (u daljem tekstu: Trgovac) posvećuje punu pažnju zaštiti podataka o ličnosti korisnika sajta webiz.me, odnosno kupaca koji od Trgovca kupuju proizvode preko navedenog sajta.

Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kod Trgovca kojima su podaci neophodni radi obavljanja posla .Trgovac preduzima odgovarajuće zakonske tehničke i organizacione mere radi zaštite od neovlašćenog ili nezakonitog korišćenja ličnih podataka kupca.

Tokom posete sajtu naucidizajn.com Trgovac može prikupiti određene lične informacije koje su neophodne kako bi kupac podesio svoj nalog, kao i podatke koji su neophodni u svrhu naplate ili isporuku porudžbine.

Ukoliko Kupac više ne želi da se bilo koji njegov podatak nalazi u bazi registrovanih kupaca, potrebno je da pošalje zahtev na mail mjukic@yahoo.com. Trgovac će obraditi takav zahtev i e-mailom obavestiti Kupca o uklanjanju podataka iz baze kupaca.

Trgovac neće predati podatke o kupcima koji su prikupljeni putem sajta  naucidizajn.com ili koje čuva u bazi registrovanih kupaca bilo kom trećem licu, osim ukoliko je na takvu predaju podataka obavezan u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije.

Sajt  naucidizajn.com može da prepozna ranijeg korisnika pomoću kolačića. Kolačići personalizuju posete sajtu u skladu sa ličnim potrebama korisnika. Kolačići se mogu onemogućiti podešavanjem Internet postavki uređaja kojim pristupate sajtu.

U ime Nikola Tripković PR Learn Design PR,  obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Nikola Tripković PR Learn Design PR, odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Naplata

Plaćanje porudžbine izvršene putem sajta webiz.me je moguće izvršiti platnim karticama i putem naloga za uplatu.

Račun će kupcu biti dostavljen na e-mail.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs (možete staviti npr. srednji kurs Narodne Banke Srbije). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Dostava

Nakon slanja porudžbine od strane Kupca počinje status obrade porudžbine. Tokom obrade na mail adresu kupca biće poslato obaveštenje o potvrdi porudžbine.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili problema vezanih za porudžbinu, Trgovac će kontaktirati kupca bez odlaganja.

Reklamacije

IZJAVA O ODUSTANKU OD UGOVORA O KUPOPRODAJI ZAKLJUČENOG NA DALJINU

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, (Sl.gl.RS br.62/2014) obrazac Izjave o odustanku od ugovora se dostavlja na e-mail adresu naucidizajn@gmail.com ili na adresu firme:

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija izjavom o odustanku od ugovora ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač a koje nije prevoznik.

Odustajanjem od ugovora oslobađate se svih obaveza, osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora.

Proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni račun i obrazac- izjava o odustanku od ugovora.
Potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija da bez navođenja razloga odustane od ugovora.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora, smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl.34 i 35 ovog zakona.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.

Kod ugovora o prodaji robe koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, trgovac je dužan da vrati potrošaču sredstva koja je platio po osnovu ugovora kada primi ili preuzme robu koju je po osnovu ugovora isporučio potrošaču, odnosno kada primi dokaz da je potrošač robu poslao trgovcu, bez obzira koju od tih radnji je potrošač prvo preduzeo.

Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac- izjavu o odustanku od ugovora.

Povraćaj sredstava uplaćenih platnom karticomU slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja,  Nikola Tripković PR Learn Design PR, je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i Dina metoda plaćanja.