Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon

Freelance

Najbolji sajtovi za online posao od kuće – Prednosti i mane

March 23, 2023
clock icon
5
min
Nikola Tripković

Fenomen posao od kuće (work from home) postao je jako popularan u periodu epidemije korona virusa. Tada su čak i neki poslovi za koje nismo mogli da zamislimo da će se adaptirati na rad od kuće ipak održali.

Ovaj period u istoriji pokazao nam je da je za neke poslove bolje da zbog prirode rada ostanu poslovi koji se rade od kuće. Takođe, ljudi se razlikuju karakterno, kao i po životnim stilovima, zato nam je ovo donelu opciju da samostalno možemo da izaberemo

Obzirom da je sada većina ljudi iskusila posao od kuće, istraživanja danas pokazuju da čak 97% ljudi više voli ovakav način rada i da se nikada ne bi vratili u kancelariju.

Prednosti i nedostaci rada od kuće

1. Radno okruženje

Danas lako možete napraviti vašu kancelariju kod kuće koja će da bude deo vašeg ličnog prostora koji pokreće ideje. Ovakav način rada podržava životni stil rada bilo gde – to znači da možete da radite u lokalnom kafiću ili da putujete dok radite. Na taj način ostvarićete i vaše želje da putujete svetom i zarađujete. Rad u kancelariji nam ne daju ovakvu fleksibilnost, na poslu često imamo okruženja koja ne podstiču kreativnosti i blokiraju lične inicijateve, te potkrepljuju šablonski način rada.

2. Radno vreme

Kada radimo u kancelariji, radno vreme nam je tipično od 9 do 17, pet dana u nedelji. Više studija pokazalo je da čovek može da ima visok fokus samo tri do četiri sata maksimalno. Ostalo vreme provodimo uglavnom neproduktivno što je zapravo nepotrebno trošenje vremena. Kada radimo od kuće, sami kreiramo radno vreme i često se dešava da za kraće vreme uradimo više posla, koji je zapravo bolji.

3. Produktivnost

Već na osnovu prethodne dve stavke, lako može da se kaže da je rad od kuće produktivniji, što potvrđuju i rezultati istraživanja koji pokazuje da 75% ljudi kaže da rade od kuće zato što imaju manje stvari koje im skreću paženju van kancelarije. Jednom kada naučimo da pronađemo motivaciju i radimo na ovaj način, lakše je ući u režim fokusa i inspiracije.

4. Fizičko i mentalno zdravlje

Radnici od kuće sami sebi pripremaju obroke, oni takođe prave prostor u svom rasporedu da vežbaju i šetaju. Zato 42% ljudi kaže da njihovo radno okruženje pozitivno utiče na njihovo zdravlje. Radnici koji rade u kancelariji često zbog nedostatka vremena i načina da pripremaju hranu priznaju i da su se ugojili od kako su počeli da rade.

Ipak, iako postoje brojne prednosti, oni koji rade od kuće često govore za sebe da imaju osećaj izolovanosti i usamljenosti. Zbog toga mnoge kompanije koje zapošljavaju ljude koji rade od kuće od starta obezbeđuju i psihološku podršku kako bi radili na prevenciji ovakvih osećanja i kako bi otpočetka naučili kako da se ne zatrpavaju poslom i rokovima.

5. Sinhrona vs. Asinhrona komunikacija

Rad u kancelariji od nas zahteva da se javljamo na telefon istog sekunda kada on zazvoni, da instant odgovaramo na mejlove kada stignu i ukoliko neko svrati do naše kancelarije da ga poslužimo kafom i proćaskamo sa njim. Kod rada od kuće više se neguje način asinhrone komunikacije. To znači da smo mi, kao i naše kolege naviknuti da ne očekujemo odgovore odmah, pri tome poštujući svačiju fleksibilnost. Ovakvim načinom komunikacije mi možemo da isključimo telefone i mejlove i fokusiramo se na radni zadatak. Komuniciranje možemo da ostavimo po strani i vratimo mu se onog trenutka kada smo raspoloženi, a naši nadređeni i ostali sa kojima radimo će to potpuno razumeti i podržati.

6. Socijalni aspekt i rad u timu

Oko ovoga se moramo složiti, rad u kancelariji nudi bogatiji socijalni život nego rad od kuće. U kompaniji možemo proslavljati uspehe tima, rođendane, godišnjice rada i slično. Takođe možemo slučajno naleteti na kolege  i imati small talk sa njima, što nam se nikako ne može desiti kod kuće. Stručnjaci kažu da bi se prenela atmosfera iz kancelarije na kompaniju koja radi od kuće potrebno je uložiti mnogo truda i raditi na podizanju emocionalne inteligancije kod svih zaposlenih. Kada smo kod timova, rad od kuće može ohrabriti one nesigurne i tihe da iskažu svoje ideje na različite načine, postiže se atmosfera koja je demokratičnija.

7. Balansiranje između posla i privatnog života

Iako se čini očiglednijim da ljudi koji rade iz topline svoga doma lakše balansiraju između rada i vremena koje provode sa porodicom ili na brigu o sebi i hobije, to ne mora uvek da bude tako. Rad od kuće, ukoliko nismo dobro organizovani, može da nam donese osećaj da radimo 24 časa dnevno. Sa takvim osećajem ne možemo da se prepustimo i uživamo na odmorima, vikendom ili kada smo sa porodicom, konstantno imamo utisak da smo u zaostatku.

Još neke prednosti jesu što kada radimo od kuće štedimo vreme koje provedemo  u saobraćaju, sve gužve i ostale neugodnosti. Takođe, ne moramo svakog dana da brinemo o dres kodu i o tome šta ćemo obući.

Moji predlozi sajtova za posao od kuće

Ne moram da vam govorim da je moj favorit posao od kuće i da sam usvojio sve njegove prednosti i preneo ih u svoju svakodnevnicu.

Ukoliko i vi želite da se u tome isprobate, nudim vam tri predloga za sajtove na kojima možete da pronađete posao koji ćete raditi od kuće.

1. remotive.io

2. weworkremotely.com

3. flexjobs.com

Kako je jedno od najčešćih pitanja nakon što odgledate moj kurs upravo – kako da pronađem prve klijente, možda je jedno od najboljih rešenja da ih potražite na ovakvim sajtovima ili sajtovima slične tematike. UI UX dizajneri su jedan od najplaćenijih poslova koji uvek može da se radi od kuće, tako da kliknite na link i krenite već danas da radite na vašem poslu budućnosti.

Nastavi sa čitanjem

Terms & Conditions

Uslovi korišćenja

Ovi Uslovi korišćenja i prodaje primenjuju se na pružanje usluga Konferencija koje organizuje Nikola Tripković PR Learn Design PR sa sedištem u Ul. Veselina Nikolića 40, Kruševac (u daljem tekstu: Trgovac) putem internet stranice https://www.naucidizajn.com/

Član 1. - Podaci o trgovcu

Trgovinu putem internet stranice Nikola Tripković PR Learn Design PR sa sedištem u Ul. Veselina Nikolića 40, Kruševac, PIB: 113523913, MB: 66886611, kontakt e-mail: naucidizajn@gmail.com

Trgovina iz stava 1. predstavlja trgovinu na daljinu u skladu sa zakonom.

Član 2. - Postupak kupovine

Kupovina proizvoda koji se prodaju putem sajta naucidizajn.com, se može izvršiti od strane neregistrovanog korisnika.

Slanjem porudžbine kupac prihvata ove Uslove korišćenja i prodaje.
Smatraće se da je potvrdom porudžbine od strane Trgovca zaključen ugovor između Trgovca i kupca.

Član 3. - Kupovina

Kupovina može biti izvršena od strane nergistrovanog korisnika unosom traženih podataka – ime, prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail.

Član 4. - Način plaćanja

Plaćanje porudžbine izvršene putem naucidizajn.com je moguće izvršiti platnim karticama i putem naloga za uplatu

Račun će kupcu biti dostavljen uz porudžbinu na e-mail.

Član 5. - Dostava

Nakon slanja porudžbine od strane Kupca počinje status obrade porudžbine.

Tokom obrade na mail adresu kupca biće poslato obaveštenje o potvrdi porudžbine.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili problema vezanih za porudžbinu, Trgovac će kontaktirati kupca bez odlaganja.

Član 6. - Cene

Sve cene koje su iskazane na sajtu naucidizajn.com su izražene u dinarima i u njih je uračunat PDV.

Za sve porudžbine uzimaju se važeće cene u trenutku potvrde plaćanja.

Trgovac zadržava pravo da trenutne cene može promeniti u svakom trenutku.

Kupovina robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na sajtu.

Član 7. - Intelektualna svojina

Sav sadržaj (tekstovi, slike i drugi materijali) koji se nalazi na naucidizajn.com predstavlja intelektualnu svojinu Trgovca ili trećih lica od kojih je Trgovac dobio saglasnost za njegovo korišćenje.

Zabranjena je svaka upotreba sadržaja sajta naucidizajn.com u komercijalne ili u druge svrhe bez izričite saglasnosti Trgovca.

Član 8. - Završne odredbe

Na sva pitanja u vezi sa kupoprodajom robe putem sajta naucidizajn.com koja nisu uređena ovim Uslovima korišćenja i prodaje primenjivaće se odredbe važećih zakona u Republici Srbiji.

Ugovorne strane će nastojati da sva eventualna sporna pitanja reše mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće, takav spor će rešiti pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu.

Trgovac zadržava pravo da ove Uslove korišćenja i prodaje menja bez prethodne najave, uz objavu na sajtu https://www.naucidizajn.com/

Politika Privatnosti

Nikola Tripković PR Learn Design PR sa sedištem u Ul. Veselina Nikolića 40, Kruševac, PIB: 113523913, MB: 66886611, (u daljem tekstu: Trgovac) posvećuje punu pažnju zaštiti podataka o ličnosti korisnika sajta webiz.me, odnosno kupaca koji od Trgovca kupuju proizvode preko navedenog sajta.

Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kod Trgovca kojima su podaci neophodni radi obavljanja posla .Trgovac preduzima odgovarajuće zakonske tehničke i organizacione mere radi zaštite od neovlašćenog ili nezakonitog korišćenja ličnih podataka kupca.

Tokom posete sajtu naucidizajn.com Trgovac može prikupiti određene lične informacije koje su neophodne kako bi kupac podesio svoj nalog, kao i podatke koji su neophodni u svrhu naplate ili isporuku porudžbine.

Ukoliko Kupac više ne želi da se bilo koji njegov podatak nalazi u bazi registrovanih kupaca, potrebno je da pošalje zahtev na mail mjukic@yahoo.com. Trgovac će obraditi takav zahtev i e-mailom obavestiti Kupca o uklanjanju podataka iz baze kupaca.

Trgovac neće predati podatke o kupcima koji su prikupljeni putem sajta  naucidizajn.com ili koje čuva u bazi registrovanih kupaca bilo kom trećem licu, osim ukoliko je na takvu predaju podataka obavezan u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije.

Sajt  naucidizajn.com može da prepozna ranijeg korisnika pomoću kolačića. Kolačići personalizuju posete sajtu u skladu sa ličnim potrebama korisnika. Kolačići se mogu onemogućiti podešavanjem Internet postavki uređaja kojim pristupate sajtu.

U ime Nikola Tripković PR Learn Design PR,  obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Nikola Tripković PR Learn Design PR, odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Naplata

Plaćanje porudžbine izvršene putem sajta webiz.me je moguće izvršiti platnim karticama i putem naloga za uplatu.

Račun će kupcu biti dostavljen na e-mail.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs (možete staviti npr. srednji kurs Narodne Banke Srbije). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Dostava

Nakon slanja porudžbine od strane Kupca počinje status obrade porudžbine. Tokom obrade na mail adresu kupca biće poslato obaveštenje o potvrdi porudžbine.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili problema vezanih za porudžbinu, Trgovac će kontaktirati kupca bez odlaganja.

Reklamacije

IZJAVA O ODUSTANKU OD UGOVORA O KUPOPRODAJI ZAKLJUČENOG NA DALJINU

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, (Sl.gl.RS br.62/2014) obrazac Izjave o odustanku od ugovora se dostavlja na e-mail adresu naucidizajn@gmail.com ili na adresu firme:

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija izjavom o odustanku od ugovora ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač a koje nije prevoznik.

Odustajanjem od ugovora oslobađate se svih obaveza, osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora.

Proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni račun i obrazac- izjava o odustanku od ugovora.
Potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija da bez navođenja razloga odustane od ugovora.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora, smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl.34 i 35 ovog zakona.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.

Kod ugovora o prodaji robe koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, trgovac je dužan da vrati potrošaču sredstva koja je platio po osnovu ugovora kada primi ili preuzme robu koju je po osnovu ugovora isporučio potrošaču, odnosno kada primi dokaz da je potrošač robu poslao trgovcu, bez obzira koju od tih radnji je potrošač prvo preduzeo.

Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac- izjavu o odustanku od ugovora.

Povraćaj sredstava uplaćenih platnom karticomU slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja,  Nikola Tripković PR Learn Design PR, je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i Dina metoda plaćanja.