Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon

UI UX

Psihologija u dizajnu - 9 principa kojih svi dizajneri treba da znaju

April 10, 2023
clock icon
5
min
Nikola Tripković

Ćao, dragi dizajneri! Dobrodošli na naš blog, gde ćemo se danas pozabaviti jednom neverovatno zanimljivom temom - psihologijom u dizajnu. Odlučili da podelimo sa vama 9 ključnih principa koji će vam pomoći da usvojite i razumete ovu veštinu. Pa, hajde da zaronimo u ovu temu i otkrijemo kako razumeti i osvojiti umove naših korisnika!

1.     Geštalt principi

Prvi princip kojim ćemo se posvetiti jesu Geštalt principi, koji se zasnivaju na čuvenoj psihološkoj teoriji. Poenta ovih principa je da ljudski um prirodno organizuje informacije u smislene celine, pa dizajneri treba da kreiraju vizuelne elemente koji se uklapaju u te celine. Najpoznatiji Geštalt principi uključuju bliskost, sličnost, kontinuitet, zatvaranje i simetriju.

2.     Hikov zakon

Hikov zakon nam govori da što je veći broj opcija koje korisnik ima na raspolaganju, to će mu trebati više vremena da donese odluku. Kako bismo olakšali odlučivanje korisnicima, treba smanjiti broj opcija, ali istovremeno ponuditi dovoljno sadržaja i funkcionalnosti. Time ćemo osigurati brži i jednostavniji izbor, a korisnik će biti zadovoljniji.

3.     Fitsov zakon

Fitsov zakon se odnosi na vreme koje je potrebno korisniku da pogodi cilj na ekranu, kao što su dugmad ili linkovi. Poenta ovog zakona je da što je cilj veći i bliži korisniku, to će biti lakše i brže njemu da ga pogodi. Zato, kada dizajnirate korisnički interfejs, vodite računa o veličini i položaju interaktivnih elemenata.

4.     Von Restorffov efekat

Ovaj efekat nam govori da će se ono što je drugačije ili upadljivo, lakše upamtiti. Kako bismo privukli pažnju korisnika, važno je koristiti kontrastne boje, različite oblike i zanimljive tipografije. Takođe, ističite ključne informacije ili funkcionalnosti kako biste poboljšali pamćenje i interakciju.

5.     Princip hijerarhije

Hijerarhija se odnosi na organizaciju informacija i elemenata u skladu sa njihovom važnošću. Kako bismo olakšali korisnicima da brzo pronađu ono što im je potrebno, važno je kreirati jasnu hijerarhiju u dizajnu. Korišćenje različitih veličina fontova, boja i pozicioniranje elemenata pomoći će u postizanju ovog cilja.

6.     Konzistencija

Konzistentnost je ključna za uspešan UI/UX dizajn. Održavanje jedinstvenog izgleda i osećaja kroz celokupan dizajn pomaže korisnicima da se lako snalaze i brže uče kako da koriste interfejs. Ujednačenost u bojama, tipografiji i stilu elemenata stvara harmoniju i olakšava korisnicima prepoznavanje i razumevanje vaše stranice ili aplikacije.

7.     Feedback

Kada korisnik izvrši neku akciju, važno je da dobije povratnu informaciju o tome. Bilo da je to vizuelni, zvučni ili taktilni signal, feedback pomaže korisnicima da razumeju rezultat svojih akcija i stvara osećaj sigurnosti i kontrole nad interfejsom. Neki od načina kako to možete postići uključuju promene boje, animacije ili zvučne signale.

8.     Jednostavnost

Manje je često više, a to se posebno odnosi na UI/UX dizajn. Korisnici žele brze, efikasne i jednostavne načine da pronađu informacije ili izvrše akcije. Uklanjanje nepotrebnih elemenata, jasnoća informacija i fokusiranje na osnovne funkcionalnosti pomoći će vam da stvorite jednostavne, a privlačne dizajne.

9.     Prilagodljivost

Dizajn mora biti prilagodljiv kako bi odgovarao različitim uređajima, veličinama ekrana i potrebama korisnika. Ulaganje u responzivni dizajn omogućava vašim korisnicima da uživaju u vašem proizvodu ili usluzi na bilo kojem uređaju. Takođe, razmislite o prilagođavanju vašeg dizajna različitim grupama korisnika, kao što su starije osobe ili osobe sa posebnim potrebama.

Eto, dragi dizajneri, to je bilo devet ključnih principa koje trebate imati na umu kada kreirate uspešan UI/UX dizajn. Nadamo se da vam je ovaj blog pomogao da bolje razumete kako psihologija utiče na dizajn i kako možete te principe primeniti u svojim projektima. Uvek je dobro setiti se da je korisnik u centru pažnje i da bi dizajn trebao da olakša njegovo iskustvo.

Ukoliko želite da produbite svoje znanje o UI/UX i grafičkom dizajnu, obavezno pogledajte naše kurseve! Ne samo da ćete naučiti o dizajnerskim principima koje smo ovde podelili, već ćete steći i praktične veštine potrebne za izgradnju uspešne karijere u ovom polju.

Ne zaboravite da redovno posećujete naš blog, jer ćemo nastaviti da delimo korisne savete, trikove i informacije kako biste ostali u toku sa najnovijim trendovima u dizajnu. Uživajte u dizajniranju i neka vam psihologija bude saveznik u stvaranju novih projekata koji će oduševiti vaše korisnike!

Nastavi sa čitanjem

Terms & Conditions

Uslovi korišćenja

Ovi Uslovi korišćenja i prodaje primenjuju se na pružanje usluga Konferencija koje organizuje Nikola Tripković PR Learn Design PR sa sedištem u Ul. Veselina Nikolića 40, Kruševac (u daljem tekstu: Trgovac) putem internet stranice https://www.naucidizajn.com/

Član 1. - Podaci o trgovcu

Trgovinu putem internet stranice Nikola Tripković PR Learn Design PR sa sedištem u Ul. Veselina Nikolića 40, Kruševac, PIB: 113523913, MB: 66886611, kontakt e-mail: naucidizajn@gmail.com

Trgovina iz stava 1. predstavlja trgovinu na daljinu u skladu sa zakonom.

Član 2. - Postupak kupovine

Kupovina proizvoda koji se prodaju putem sajta naucidizajn.com, se može izvršiti od strane neregistrovanog korisnika.

Slanjem porudžbine kupac prihvata ove Uslove korišćenja i prodaje.
Smatraće se da je potvrdom porudžbine od strane Trgovca zaključen ugovor između Trgovca i kupca.

Član 3. - Kupovina

Kupovina može biti izvršena od strane nergistrovanog korisnika unosom traženih podataka – ime, prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail.

Član 4. - Način plaćanja

Plaćanje porudžbine izvršene putem naucidizajn.com je moguće izvršiti platnim karticama i putem naloga za uplatu

Račun će kupcu biti dostavljen uz porudžbinu na e-mail.

Član 5. - Dostava

Nakon slanja porudžbine od strane Kupca počinje status obrade porudžbine.

Tokom obrade na mail adresu kupca biće poslato obaveštenje o potvrdi porudžbine.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili problema vezanih za porudžbinu, Trgovac će kontaktirati kupca bez odlaganja.

Član 6. - Cene

Sve cene koje su iskazane na sajtu naucidizajn.com su izražene u dinarima i u njih je uračunat PDV.

Za sve porudžbine uzimaju se važeće cene u trenutku potvrde plaćanja.

Trgovac zadržava pravo da trenutne cene može promeniti u svakom trenutku.

Kupovina robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na sajtu.

Član 7. - Intelektualna svojina

Sav sadržaj (tekstovi, slike i drugi materijali) koji se nalazi na naucidizajn.com predstavlja intelektualnu svojinu Trgovca ili trećih lica od kojih je Trgovac dobio saglasnost za njegovo korišćenje.

Zabranjena je svaka upotreba sadržaja sajta naucidizajn.com u komercijalne ili u druge svrhe bez izričite saglasnosti Trgovca.

Član 8. - Završne odredbe

Na sva pitanja u vezi sa kupoprodajom robe putem sajta naucidizajn.com koja nisu uređena ovim Uslovima korišćenja i prodaje primenjivaće se odredbe važećih zakona u Republici Srbiji.

Ugovorne strane će nastojati da sva eventualna sporna pitanja reše mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće, takav spor će rešiti pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu.

Trgovac zadržava pravo da ove Uslove korišćenja i prodaje menja bez prethodne najave, uz objavu na sajtu https://www.naucidizajn.com/

Politika Privatnosti

Nikola Tripković PR Learn Design PR sa sedištem u Ul. Veselina Nikolića 40, Kruševac, PIB: 113523913, MB: 66886611, (u daljem tekstu: Trgovac) posvećuje punu pažnju zaštiti podataka o ličnosti korisnika sajta webiz.me, odnosno kupaca koji od Trgovca kupuju proizvode preko navedenog sajta.

Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kod Trgovca kojima su podaci neophodni radi obavljanja posla .Trgovac preduzima odgovarajuće zakonske tehničke i organizacione mere radi zaštite od neovlašćenog ili nezakonitog korišćenja ličnih podataka kupca.

Tokom posete sajtu naucidizajn.com Trgovac može prikupiti određene lične informacije koje su neophodne kako bi kupac podesio svoj nalog, kao i podatke koji su neophodni u svrhu naplate ili isporuku porudžbine.

Ukoliko Kupac više ne želi da se bilo koji njegov podatak nalazi u bazi registrovanih kupaca, potrebno je da pošalje zahtev na mail mjukic@yahoo.com. Trgovac će obraditi takav zahtev i e-mailom obavestiti Kupca o uklanjanju podataka iz baze kupaca.

Trgovac neće predati podatke o kupcima koji su prikupljeni putem sajta  naucidizajn.com ili koje čuva u bazi registrovanih kupaca bilo kom trećem licu, osim ukoliko je na takvu predaju podataka obavezan u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije.

Sajt  naucidizajn.com može da prepozna ranijeg korisnika pomoću kolačića. Kolačići personalizuju posete sajtu u skladu sa ličnim potrebama korisnika. Kolačići se mogu onemogućiti podešavanjem Internet postavki uređaja kojim pristupate sajtu.

U ime Nikola Tripković PR Learn Design PR,  obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Nikola Tripković PR Learn Design PR, odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Naplata

Plaćanje porudžbine izvršene putem sajta webiz.me je moguće izvršiti platnim karticama i putem naloga za uplatu.

Račun će kupcu biti dostavljen na e-mail.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs (možete staviti npr. srednji kurs Narodne Banke Srbije). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Dostava

Nakon slanja porudžbine od strane Kupca počinje status obrade porudžbine. Tokom obrade na mail adresu kupca biće poslato obaveštenje o potvrdi porudžbine.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili problema vezanih za porudžbinu, Trgovac će kontaktirati kupca bez odlaganja.

Reklamacije

IZJAVA O ODUSTANKU OD UGOVORA O KUPOPRODAJI ZAKLJUČENOG NA DALJINU

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, (Sl.gl.RS br.62/2014) obrazac Izjave o odustanku od ugovora se dostavlja na e-mail adresu naucidizajn@gmail.com ili na adresu firme:

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija izjavom o odustanku od ugovora ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač a koje nije prevoznik.

Odustajanjem od ugovora oslobađate se svih obaveza, osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora.

Proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni račun i obrazac- izjava o odustanku od ugovora.
Potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija da bez navođenja razloga odustane od ugovora.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora, smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl.34 i 35 ovog zakona.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.

Kod ugovora o prodaji robe koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, trgovac je dužan da vrati potrošaču sredstva koja je platio po osnovu ugovora kada primi ili preuzme robu koju je po osnovu ugovora isporučio potrošaču, odnosno kada primi dokaz da je potrošač robu poslao trgovcu, bez obzira koju od tih radnji je potrošač prvo preduzeo.

Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac- izjavu o odustanku od ugovora.

Povraćaj sredstava uplaćenih platnom karticomU slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja,  Nikola Tripković PR Learn Design PR, je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i Dina metoda plaćanja.