Nauči Dizajn slavi rođendan! Do 50% popusta na kurseve
Prijavi se
Nauči Dizajn slavi rođendan! Do 50% popusta na kurseve
Prijavi se
Nauči Dizajn slavi rođendan! Do 50% popusta na kurseve
Prijavi se
Nauči Dizajn slavi rođendan! Do 50% popusta na kurseve
Prijavi se
Nauči Dizajn slavi rođendan! Do 50% popusta na kurseve
Prijavi se
Nauči Dizajn slavi rođendan! Do 50% popusta na kurseve
Prijavi se
Nauči Dizajn slavi rođendan! Do 50% popusta na kurseve
Prijavi se
Nauči Dizajn slavi rođendan! Do 50% popusta na kurseve
Prijavi se
Nauči Dizajn slavi rođendan! Do 50% popusta na kurseve
Prijavi se
Nauči Dizajn slavi rođendan! Do 50% popusta na kurseve
Prijavi se
Nauči Dizajn slavi rođendan! Do 50% popusta na kurseve
Prijavi se
Nauči Dizajn slavi rođendan! Do 50% popusta na kurseve
Prijavi se
Nauči Dizajn slavi rođendan! Do 50% popusta na kurseve
Prijavi se
Nauči Dizajn slavi rođendan! Do 50% popusta na kurseve
Prijavi se
Nauči Dizajn slavi rođendan! Do 50% popusta na kurseve
Prijavi se
Nauči Dizajn slavi rođendan! Do 50% popusta na kurseve
Prijavi se
Nauči Dizajn slavi rođendan! Do 50% popusta na kurseve
Prijavi se

UI UX

Šta je UI UX dizajn?

calendar icon
March 23, 2023
clock icon
5
min
Nikola Tripković
Šta je UI UX dizajn?

Šta znači UI?

UI znači USER INTERFACE, odnosno ono što korisnik vidi. U to spadaju boje, slike, fontovi, ilustracije, animacije, ikonice… Generalno, sve što je vizuelni deo dizajna. Većina ljudi misli da je dizajn samo to, i da se tu završava. Međutim, za korisnika je pojednako, ako ne i važniji UX. UI je samo vrh ledenog brega.

Šta znači UX?

UX znači USER EXPERIENCE, odnosno korisničko iskustvo. Ono predstavlja ono kako se korisnik snalazi i ponaša u aplikaciji, ukratko – način na koji je koristi. UX rešava problem. On je veći deo ledenog brega, bez koga vrh ne bi bio tu.

Šta radi UI UX dizajner?

Pored osećaja za lepo, kombinacija boja, i odlične tipografije (fontova) koje zahteva UI, dizajner koji obuhvata oba polja mora da bude i psiholog. Mora da razume potrebe korisnika, i ume da aplikaciju ili drugi softver prilagodi njima. Dobar UX znači da će funkcija koju želite, biti tamo gde želite. Znači da ćete najvažnije radnje moći da radite lako. Zato razvoj UX-a zahteva brojna testiranja (user testing) koja služe da daju sliku o tome šta korisnici žele.

Primer dobrog UX-a je Shazam

Zašto ljudi koriste Shazam? Da mogu u svakom trenutku, jako brzo da pronađu pesmu koju negde čuju. Često sekunde presuđuju da li će neko stići da skenira hit koji čuje na radiju. Zato vam Shazamov UX izlazi u susret. Čim otvorite aplikaciju, vidite jedno veliko dugme i poruku ‘Tap to Shazam’. Jednostavno, brzo, lako i efikasno. To je UX dizajn. Dobar izvor znanja o ovoj temi imate na mediumu.

Moj video o ovoj temi možete pogledati ispod

Nadam se da vam je ovaj kratak tekst pomogao da shvatite šta je ui ux dizajn. Ako želite da naučite UI UX dizajn, pogledajte moj kurs dizajna aplikacija.

Nastavi sa čitanjem

Terms & Conditions

Uslovi korišćenja

Ovi Uslovi korišćenja i prodaje primenjuju se na pružanje usluga Konferencija koje organizuje Nikola Tripković PR Learn Design PR sa sedištem u Ul. Veselina Nikolića 40, Kruševac (u daljem tekstu: Trgovac) putem internet stranice https://www.naucidizajn.com/

Član 1. - Podaci o trgovcu

Trgovinu putem internet stranice Nikola Tripković PR Learn Design PR sa sedištem u Ul. Veselina Nikolića 40, Kruševac, PIB: 113523913, MB: 66886611, kontakt e-mail: naucidizajn@gmail.com

Trgovina iz stava 1. predstavlja trgovinu na daljinu u skladu sa zakonom.

Član 2. - Postupak kupovine

Kupovina proizvoda koji se prodaju putem sajta naucidizajn.com, se može izvršiti od strane neregistrovanog korisnika.

Slanjem porudžbine kupac prihvata ove Uslove korišćenja i prodaje.
Smatraće se da je potvrdom porudžbine od strane Trgovca zaključen ugovor između Trgovca i kupca.

Član 3. - Kupovina

Kupovina može biti izvršena od strane nergistrovanog korisnika unosom traženih podataka – ime, prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail.

Član 4. - Način plaćanja

Plaćanje porudžbine izvršene putem naucidizajn.com je moguće izvršiti platnim karticama i putem naloga za uplatu

Račun će kupcu biti dostavljen uz porudžbinu na e-mail.

Član 5. - Dostava

Nakon slanja porudžbine od strane Kupca počinje status obrade porudžbine.

Tokom obrade na mail adresu kupca biće poslato obaveštenje o potvrdi porudžbine.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili problema vezanih za porudžbinu, Trgovac će kontaktirati kupca bez odlaganja.

Član 6. - Cene

Sve cene koje su iskazane na sajtu naucidizajn.com su izražene u dinarima i u njih je uračunat PDV.

Za sve porudžbine uzimaju se važeće cene u trenutku potvrde plaćanja.

Trgovac zadržava pravo da trenutne cene može promeniti u svakom trenutku.

Kupovina robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na sajtu.

Član 7. - Intelektualna svojina

Sav sadržaj (tekstovi, slike i drugi materijali) koji se nalazi na naucidizajn.com predstavlja intelektualnu svojinu Trgovca ili trećih lica od kojih je Trgovac dobio saglasnost za njegovo korišćenje.

Zabranjena je svaka upotreba sadržaja sajta naucidizajn.com u komercijalne ili u druge svrhe bez izričite saglasnosti Trgovca.

Član 8. - Završne odredbe

Na sva pitanja u vezi sa kupoprodajom robe putem sajta naucidizajn.com koja nisu uređena ovim Uslovima korišćenja i prodaje primenjivaće se odredbe važećih zakona u Republici Srbiji.

Ugovorne strane će nastojati da sva eventualna sporna pitanja reše mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće, takav spor će rešiti pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu.

Trgovac zadržava pravo da ove Uslove korišćenja i prodaje menja bez prethodne najave, uz objavu na sajtu https://www.naucidizajn.com/