Nauči Dizajn slavi rođendan! Do 50% popusta na kurseve
Prijavi se
Nauči Dizajn slavi rođendan! Do 50% popusta na kurseve
Prijavi se
Nauči Dizajn slavi rođendan! Do 50% popusta na kurseve
Prijavi se
Nauči Dizajn slavi rođendan! Do 50% popusta na kurseve
Prijavi se
Nauči Dizajn slavi rođendan! Do 50% popusta na kurseve
Prijavi se
Nauči Dizajn slavi rođendan! Do 50% popusta na kurseve
Prijavi se
Nauči Dizajn slavi rođendan! Do 50% popusta na kurseve
Prijavi se
Nauči Dizajn slavi rođendan! Do 50% popusta na kurseve
Prijavi se
Nauči Dizajn slavi rođendan! Do 50% popusta na kurseve
Prijavi se
Nauči Dizajn slavi rođendan! Do 50% popusta na kurseve
Prijavi se
Nauči Dizajn slavi rođendan! Do 50% popusta na kurseve
Prijavi se
Nauči Dizajn slavi rođendan! Do 50% popusta na kurseve
Prijavi se
Nauči Dizajn slavi rođendan! Do 50% popusta na kurseve
Prijavi se
Nauči Dizajn slavi rođendan! Do 50% popusta na kurseve
Prijavi se
Nauči Dizajn slavi rođendan! Do 50% popusta na kurseve
Prijavi se
Nauči Dizajn slavi rođendan! Do 50% popusta na kurseve
Prijavi se
Nauči Dizajn slavi rođendan! Do 50% popusta na kurseve
Prijavi se

UI UX

Web Design

Veštačka inteligencija (AI) u UI UX dizajnu

calendar icon
April 30, 2023
clock icon
5
min
Nikola Tripković
Veštačka inteligencija (AI) u UI UX dizajnu

Zdravo dragi dizajneri! Danas ćemo razgovarati o nečemu što će promeniti vaš način razmišljanja o dizajnu: veštačkoj inteligenciji (AI) i njenom uticaju na UI UX dizajn. Ako ste zabrinuti da će AI ukrasti vaš posao, odmah ću vam reći – nema razloga za strah. AI je tu da nam pomogne i olakša rad, a ne da nas zameni.

Pre nego što nastavimo, moram vam spomenuti naš eBook "Kako da koristiš ChatGPT za UI UX dizajn kao PRO?" i kurs UI UX dizajna koji koristi AI za unapređenje vašeg dizajnerskog rada. Ako ste zainteresovani, u eBooku ćete pronaći mnogo korisnih informacija, a u kursu ćete naučiti kako da efikasno koristite AI alate.

Kako AI menja UI UX dizajn?

AI ima potencijal da unapredi mnoge aspekte UI UX dizajna, od istraživanja do kreiranja sadržaja, optimizacije korisničkog iskustva i još mnogo toga. Da ne otkrivamo previše sadržaja iz eBooka, evo nekoliko primera kako AI može poboljšati vaš dizajnerski proces:

  1. Razumevanje korisnika: ChatGPT, kao jedan od AI modela, može olakšati komunikaciju sa korisnicima, prikupljanje povratnih informacija i razumevanje potreba korisnika. To može značajno poboljšati vaš UX dizajn.
  2. Pronalaženje inspiracije: AI može pomoći u pronalaženju relevantnih resursa za vaš projekat, poput inspirativnih slika, članaka i tutorijala koji će vam pomoći da poboljšate svoje dizajnerske veštine.
  3. Kreiranje sadržaja i optimizacija korisničkog iskustva: AI može unaprediti vaš proces kreiranja sadržaja, istraživanja, copywritinga i optimizacije korisničkog iskustva, što će dovesti do bolje navigacije i interakcije sa korisnicima.
  4. Poboljšanje korisničkog toka: Kroz analizu korisničkog toka i ponašanja, AI može predložiti optimizacije koje poboljšavaju navigaciju korisnika kroz vaš dizajn. Ovo može dovesti do bolje interakcije korisnika i povećanja njihovog zadovoljstva.
  5. Automatizacija i efikasnost dizajnerskog procesa: AI može automatizovati mnoge zadatke koji su uobičajeni u UI UX dizajnu, kao što su testiranje, analiza podataka, generisanje izveštaja i slično. To ne samo da štedi vreme, već i omogućava dizajnerima da se fokusiraju na kreativne aspekte dizajna i pruža bolju kontrolu nad celokupnim procesom.

Kako AI može poboljšati timsku saradnju

AI ne samo da može unaprediti individualne aspekte vašeg dizajnerskog rada, već takođe može poboljšati timsku saradnju i koordinaciju. AI alati za upravljanje projektima, komunikaciju i deljenje resursa mogu vam pomoći da uskladite rad sa kolegama i efikasnije sarađujete na projektima.

Na primer, AI alati za upravljanje projektima mogu predvideti rokove i raspodeliti resurse na osnovu vaših potreba, dok AI alati za komunikaciju mogu prepoznati ključne informacije u razgovorima i automatski ih prevesti na druge jezike, ako je potrebno.

Zaključak

Korišćenje AI alata u UI UX dizajnu nije samo trend, već budućnost dizajna. Veštačka inteligencija vam može uštedeti vreme i energiju, olakšati donošenje odluka i poboljšati kvalitet vašeg dizajnerskog rada.

Ako želite više saznati o tome kako AI može poboljšati vaš UI UX dizajn, preporučujemo vam da pročitate naš eBook "Kako da koristiš ChatGPT za UI UX dizajn kao PRO?" i prijavite se na naš kurs UI UX dizajna koji koristi AI alate. Učenjem kako da koristite AI u svom radu, bićete spremni da se suočite sa izazovima budućnosti i unapredite svoje dizajnerske veštine.

Ne dozvolite da vas strah od veštačke inteligencije sprečava da istražite nove mogućnosti koje AI nudi. Umesto toga, prihvatite AI kao saveznika koji vam pomaže da postignete bolje rezultate i stvarate zadivljujuće UI UX dizajne. Srećno!

Nastavi sa čitanjem

Terms & Conditions

Uslovi korišćenja

Ovi Uslovi korišćenja i prodaje primenjuju se na pružanje usluga Konferencija koje organizuje Nikola Tripković PR Learn Design PR sa sedištem u Ul. Veselina Nikolića 40, Kruševac (u daljem tekstu: Trgovac) putem internet stranice https://www.naucidizajn.com/

Član 1. - Podaci o trgovcu

Trgovinu putem internet stranice Nikola Tripković PR Learn Design PR sa sedištem u Ul. Veselina Nikolića 40, Kruševac, PIB: 113523913, MB: 66886611, kontakt e-mail: naucidizajn@gmail.com

Trgovina iz stava 1. predstavlja trgovinu na daljinu u skladu sa zakonom.

Član 2. - Postupak kupovine

Kupovina proizvoda koji se prodaju putem sajta naucidizajn.com, se može izvršiti od strane neregistrovanog korisnika.

Slanjem porudžbine kupac prihvata ove Uslove korišćenja i prodaje.
Smatraće se da je potvrdom porudžbine od strane Trgovca zaključen ugovor između Trgovca i kupca.

Član 3. - Kupovina

Kupovina može biti izvršena od strane nergistrovanog korisnika unosom traženih podataka – ime, prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail.

Član 4. - Način plaćanja

Plaćanje porudžbine izvršene putem naucidizajn.com je moguće izvršiti platnim karticama i putem naloga za uplatu

Račun će kupcu biti dostavljen uz porudžbinu na e-mail.

Član 5. - Dostava

Nakon slanja porudžbine od strane Kupca počinje status obrade porudžbine.

Tokom obrade na mail adresu kupca biće poslato obaveštenje o potvrdi porudžbine.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili problema vezanih za porudžbinu, Trgovac će kontaktirati kupca bez odlaganja.

Član 6. - Cene

Sve cene koje su iskazane na sajtu naucidizajn.com su izražene u dinarima i u njih je uračunat PDV.

Za sve porudžbine uzimaju se važeće cene u trenutku potvrde plaćanja.

Trgovac zadržava pravo da trenutne cene može promeniti u svakom trenutku.

Kupovina robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na sajtu.

Član 7. - Intelektualna svojina

Sav sadržaj (tekstovi, slike i drugi materijali) koji se nalazi na naucidizajn.com predstavlja intelektualnu svojinu Trgovca ili trećih lica od kojih je Trgovac dobio saglasnost za njegovo korišćenje.

Zabranjena je svaka upotreba sadržaja sajta naucidizajn.com u komercijalne ili u druge svrhe bez izričite saglasnosti Trgovca.

Član 8. - Završne odredbe

Na sva pitanja u vezi sa kupoprodajom robe putem sajta naucidizajn.com koja nisu uređena ovim Uslovima korišćenja i prodaje primenjivaće se odredbe važećih zakona u Republici Srbiji.

Ugovorne strane će nastojati da sva eventualna sporna pitanja reše mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće, takav spor će rešiti pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu.

Trgovac zadržava pravo da ove Uslove korišćenja i prodaje menja bez prethodne najave, uz objavu na sajtu https://www.naucidizajn.com/