Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon
Web Dizajn Kurs PRE-ORDER
star icon
Prijavi se
star icon

Freelance

Zašto ti ne treba fakultet već online kurs za grafički dizajn?

March 23, 2023
clock icon
5
min
Nikola Tripković

Globalizacija nam je donela velike promene na tržištu rada i zbog toga prethodnih godina svedočimo fenomenu pojavljivanja novih poslova, a nestajanju nekih starih. Grafički dizajner je jedan od njih i na vrhu je top liste traženih i plaćenih poslova danas.

Grafički dizajner Opis Posla

Grafički dizajneri se bave osmišljavanjem vizuelnog identiteta kompanija (dizajniranjem sajtova i  logotipa, izradom podsetnica (vizit karti),plakata, memoranduma i koverti), likovnim uređivanjem knjiga i časopisa, kalendara, promotivnih materijala. U opisu njhovog posla je takođe i da vode računa o tome da predmeti koje dizajniraju budu privlačnog izgleda, uočljivi i prepoznatljivi. Može se reći da se dizajneri bave vizuelnom komunikacijom i zbog toga je važno napomenuti da dizajner komunicira sa klijentima kako bi zajedno stvorili ideju, koju će grafički dizajner razraditi tako da ona bude privlačna, autentična i laka za korišćenje.

Fakulteti za grafički dizajn

Uzimajući u obzir to da se danas i u svetu i kod nas sve više traže grafički dizajneri to je dovelo do razvijanja određenih programa formalnog obrazovanja. Neki od fakulteta na kojima postoje smerovi u ovoj oblasti su Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu, Univerzitet Džon Nezbit – Megatrend i Akademija umetnosti u Novom Sadu. Ono što se može primetiti analizirajući programe studija jeste da se fakulteti grafičkim dizajnom bave jako temeljno i opširno, te se mogu naći predmeti kao što su istorija umetnosti, anatomsko crtanje, kao i predmeti koji se baziraju na slikarstvu, crtanju i sličnim veštinama.

Srednje škole za grafički dizajn

Jedna od vodećih srednjih škola na kojoj se može izučavati grafički dizajn jeste Grafičko-medijska škola, smeštena u Beogradu. Smer na kome se mogu steći znanja iz ove oblasti je – Tehničar za oblikovanje grafičkih proizvoda i on prima 30 učenika. Ipak, kao što je slučaj i sa fakultetima, na ovom smeru izučavaće se stvari kao što su tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom, istorija umetnosti i slično. Ovakvi predmeti mogu doprineti radu grafičkog dizajnera, ali nisu ključni za uspešnu karijeru. Osim ove, mana ovih škola jeste što su u Beogradu, te su centralizovane i zbog toga nemaju svi priliku da se u nju upišu.

Veštine neophodne grafičkom dizajneru

Obzirom na to da je opisan posao grafičkog dizajnera i navedeni programi formalnog obrazovanja na kojima se oni mogupripremiti za rad, trebalo bi izlistati ključne veštine koje su neophodne kako bi grafički dizajner bio uspešan u svom poslu, a to su:

·       IT veštine, sa posebnom pažnjom na softverima koji se bave dizajnom i uređivanjem fotografija i klipova;

·       Kreativnost i inovativnost;

·       Organizacione veštine;

·       Orjentisanost na detalje;

·       Razumevanje neophodnosti praćenja trendova ustruci i na tržištu.

Sve ove veštine mogu se steći u programu koji Nauči Dizajn nudi, tj. kursu UI/UX dizajna, Photoshop i Premier kursu, kao i programima individualnog i grupnog mentorstva.

Uživo predavanja ili online kurs grafičkog dizajna

Prethodno je bilo reči o programima učenja grafičkog dizajna u školama i na fakultetima koji podrazumevaju uživo predavanja. Kada malo bolje razmislimo, setićemo se da predavanja podrazumevaju sedenje u klupi i pasivno usvajanje sadržaja uz mesečne ili nedeljne provere znanja. Ovakav načina učenja nikako nije odgovarajuć za veštine koje su neophodne grafičkom dizajneru. Osim toga, diskutabilno je i to kakva je oprema za rad dostupna u školama i fakultetima i da li bi svi imali jednak pristup sadržaju. Još jedna jako važna stvar jeste što je uživo nastava programirana da se usvajaju teorijska, a vrlo retko akcenat je na praktičnim znanjima, koja su ovde prioritetnija. Važna napomena jeste i da je ovakvo učenje uvek grupno učenje i nastavnici nemaju vremena da vam se posvete individualno, što je u ovom poslu jako važno uzimajući u obzir različitost perspektiva i ukusa.

Zašto je online kurs grafičkog dizajna bolji?

Kao prvi razlog zašto je bolje da se odlučite za online kurs, a ne neki drugi tradicionalniji način učenja jeste što ćete pristup kursu imati 24 sata, 7 dana u nedelji sa bilo kog mesta na svetu. Zašto je ovo važno? Pre svega, možete ga uklopiti u vaš dnevni raspored, te učiti onda kada ste slobodni i kada je po vama najbolje vreme za koncentrisanje i pamćenje. Pored toga, možete ga kombinovati sa poslom i studiranjem ili pohađanjem srednje škole. Ovo je posebno značajno za ljude koji svoj posao ili studiranje mogu unaprediti online kursom grafičkog dizajna. Sledeći razlog koji ide u prilog online kursu jeste to što sadržaj možete pauzirati i vraćati onoliko puta koliko vam je to potrebno. Tako se ovom kursu dodaje ta karakteristika individualnosti, koja može da bude unapređena ukoliko se pored toga odlučite iza mentorske usluge, što bi značilo da vaše radove može da prati stručnjak za grafički dizajn uz sve svoje savete i kritike kako biste svoj portfolio unapredili. Za kraj, nema onog pritiska ocenjivanja i vrednovanja vašeg rada, već ćete sami uočavati napredak iz lekcije u lekciju.

Nastavi sa čitanjem

Terms & Conditions

Uslovi korišćenja

Ovi Uslovi korišćenja i prodaje primenjuju se na pružanje usluga Konferencija koje organizuje Nikola Tripković PR Learn Design PR sa sedištem u Ul. Veselina Nikolića 40, Kruševac (u daljem tekstu: Trgovac) putem internet stranice https://www.naucidizajn.com/

Član 1. - Podaci o trgovcu

Trgovinu putem internet stranice Nikola Tripković PR Learn Design PR sa sedištem u Ul. Veselina Nikolića 40, Kruševac, PIB: 113523913, MB: 66886611, kontakt e-mail: naucidizajn@gmail.com

Trgovina iz stava 1. predstavlja trgovinu na daljinu u skladu sa zakonom.

Član 2. - Postupak kupovine

Kupovina proizvoda koji se prodaju putem sajta naucidizajn.com, se može izvršiti od strane neregistrovanog korisnika.

Slanjem porudžbine kupac prihvata ove Uslove korišćenja i prodaje.
Smatraće se da je potvrdom porudžbine od strane Trgovca zaključen ugovor između Trgovca i kupca.

Član 3. - Kupovina

Kupovina može biti izvršena od strane nergistrovanog korisnika unosom traženih podataka – ime, prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail.

Član 4. - Način plaćanja

Plaćanje porudžbine izvršene putem naucidizajn.com je moguće izvršiti platnim karticama i putem naloga za uplatu

Račun će kupcu biti dostavljen uz porudžbinu na e-mail.

Član 5. - Dostava

Nakon slanja porudžbine od strane Kupca počinje status obrade porudžbine.

Tokom obrade na mail adresu kupca biće poslato obaveštenje o potvrdi porudžbine.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili problema vezanih za porudžbinu, Trgovac će kontaktirati kupca bez odlaganja.

Član 6. - Cene

Sve cene koje su iskazane na sajtu naucidizajn.com su izražene u dinarima i u njih je uračunat PDV.

Za sve porudžbine uzimaju se važeće cene u trenutku potvrde plaćanja.

Trgovac zadržava pravo da trenutne cene može promeniti u svakom trenutku.

Kupovina robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na sajtu.

Član 7. - Intelektualna svojina

Sav sadržaj (tekstovi, slike i drugi materijali) koji se nalazi na naucidizajn.com predstavlja intelektualnu svojinu Trgovca ili trećih lica od kojih je Trgovac dobio saglasnost za njegovo korišćenje.

Zabranjena je svaka upotreba sadržaja sajta naucidizajn.com u komercijalne ili u druge svrhe bez izričite saglasnosti Trgovca.

Član 8. - Završne odredbe

Na sva pitanja u vezi sa kupoprodajom robe putem sajta naucidizajn.com koja nisu uređena ovim Uslovima korišćenja i prodaje primenjivaće se odredbe važećih zakona u Republici Srbiji.

Ugovorne strane će nastojati da sva eventualna sporna pitanja reše mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće, takav spor će rešiti pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu.

Trgovac zadržava pravo da ove Uslove korišćenja i prodaje menja bez prethodne najave, uz objavu na sajtu https://www.naucidizajn.com/

Politika Privatnosti

Nikola Tripković PR Learn Design PR sa sedištem u Ul. Veselina Nikolića 40, Kruševac, PIB: 113523913, MB: 66886611, (u daljem tekstu: Trgovac) posvećuje punu pažnju zaštiti podataka o ličnosti korisnika sajta webiz.me, odnosno kupaca koji od Trgovca kupuju proizvode preko navedenog sajta.

Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kod Trgovca kojima su podaci neophodni radi obavljanja posla .Trgovac preduzima odgovarajuće zakonske tehničke i organizacione mere radi zaštite od neovlašćenog ili nezakonitog korišćenja ličnih podataka kupca.

Tokom posete sajtu naucidizajn.com Trgovac može prikupiti određene lične informacije koje su neophodne kako bi kupac podesio svoj nalog, kao i podatke koji su neophodni u svrhu naplate ili isporuku porudžbine.

Ukoliko Kupac više ne želi da se bilo koji njegov podatak nalazi u bazi registrovanih kupaca, potrebno je da pošalje zahtev na mail mjukic@yahoo.com. Trgovac će obraditi takav zahtev i e-mailom obavestiti Kupca o uklanjanju podataka iz baze kupaca.

Trgovac neće predati podatke o kupcima koji su prikupljeni putem sajta  naucidizajn.com ili koje čuva u bazi registrovanih kupaca bilo kom trećem licu, osim ukoliko je na takvu predaju podataka obavezan u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije.

Sajt  naucidizajn.com može da prepozna ranijeg korisnika pomoću kolačića. Kolačići personalizuju posete sajtu u skladu sa ličnim potrebama korisnika. Kolačići se mogu onemogućiti podešavanjem Internet postavki uređaja kojim pristupate sajtu.

U ime Nikola Tripković PR Learn Design PR,  obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Nikola Tripković PR Learn Design PR, odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Naplata

Plaćanje porudžbine izvršene putem sajta webiz.me je moguće izvršiti platnim karticama i putem naloga za uplatu.

Račun će kupcu biti dostavljen na e-mail.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs (možete staviti npr. srednji kurs Narodne Banke Srbije). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Dostava

Nakon slanja porudžbine od strane Kupca počinje status obrade porudžbine. Tokom obrade na mail adresu kupca biće poslato obaveštenje o potvrdi porudžbine.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili problema vezanih za porudžbinu, Trgovac će kontaktirati kupca bez odlaganja.

Reklamacije

IZJAVA O ODUSTANKU OD UGOVORA O KUPOPRODAJI ZAKLJUČENOG NA DALJINU

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, (Sl.gl.RS br.62/2014) obrazac Izjave o odustanku od ugovora se dostavlja na e-mail adresu naucidizajn@gmail.com ili na adresu firme:

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija izjavom o odustanku od ugovora ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač a koje nije prevoznik.

Odustajanjem od ugovora oslobađate se svih obaveza, osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora.

Proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni račun i obrazac- izjava o odustanku od ugovora.
Potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija da bez navođenja razloga odustane od ugovora.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora, smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl.34 i 35 ovog zakona.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.

Kod ugovora o prodaji robe koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, trgovac je dužan da vrati potrošaču sredstva koja je platio po osnovu ugovora kada primi ili preuzme robu koju je po osnovu ugovora isporučio potrošaču, odnosno kada primi dokaz da je potrošač robu poslao trgovcu, bez obzira koju od tih radnji je potrošač prvo preduzeo.

Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac- izjavu o odustanku od ugovora.

Povraćaj sredstava uplaćenih platnom karticomU slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja,  Nikola Tripković PR Learn Design PR, je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i Dina metoda plaćanja.