50€ popust na sve kurseve
BLACK FRIDAY AKCIJA
50€ popust na sve kurseve
BLACK FRIDAY AKCIJA
50€ popust na sve kurseve
BLACK FRIDAY AKCIJA
50€ popust na sve kurseve
BLACK FRIDAY AKCIJA
50€ popust na sve kurseve
BLACK FRIDAY AKCIJA
50€ popust na sve kurseve
BLACK FRIDAY AKCIJA
50€ popust na sve kurseve
BLACK FRIDAY AKCIJA
50€ popust na sve kurseve
BLACK FRIDAY AKCIJA
50€ popust na sve kurseve
BLACK FRIDAY AKCIJA
50€ popust na sve kurseve
BLACK FRIDAY AKCIJA
50€ popust na sve kurseve
BLACK FRIDAY AKCIJA
50€ popust na sve kurseve
BLACK FRIDAY AKCIJA
50€ popust na sve kurseve
BLACK FRIDAY AKCIJA
50€ popust na sve kurseve
BLACK FRIDAY AKCIJA
50€ popust na sve kurseve
BLACK FRIDAY AKCIJA
50€ popust na sve kurseve
BLACK FRIDAY AKCIJA
50€ popust na sve kurseve
BLACK FRIDAY AKCIJA

Freelance

Zašto ti ne treba fakultet već online kurs za grafički dizajn?

calendar icon
March 23, 2023
clock icon
5
min
Nikola Tripković
Zašto ti ne treba fakultet već online kurs za grafički dizajn?

Globalizacija nam je donela velike promene na tržištu rada i zbog toga prethodnih godina svedočimo fenomenu pojavljivanja novih poslova, a nestajanju nekih starih. Grafički dizajner je jedan od njih i na vrhu je top liste traženih i plaćenih poslova danas.

Grafički dizajner Opis Posla

Grafički dizajneri se bave osmišljavanjem vizuelnog identiteta kompanija (dizajniranjem sajtova i  logotipa, izradom podsetnica (vizit karti),plakata, memoranduma i koverti), likovnim uređivanjem knjiga i časopisa, kalendara, promotivnih materijala. U opisu njhovog posla je takođe i da vode računa o tome da predmeti koje dizajniraju budu privlačnog izgleda, uočljivi i prepoznatljivi. Može se reći da se dizajneri bave vizuelnom komunikacijom i zbog toga je važno napomenuti da dizajner komunicira sa klijentima kako bi zajedno stvorili ideju, koju će grafički dizajner razraditi tako da ona bude privlačna, autentična i laka za korišćenje.

Fakulteti za grafički dizajn

Uzimajući u obzir to da se danas i u svetu i kod nas sve više traže grafički dizajneri to je dovelo do razvijanja određenih programa formalnog obrazovanja. Neki od fakulteta na kojima postoje smerovi u ovoj oblasti su Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu, Univerzitet Džon Nezbit – Megatrend i Akademija umetnosti u Novom Sadu. Ono što se može primetiti analizirajući programe studija jeste da se fakulteti grafičkim dizajnom bave jako temeljno i opširno, te se mogu naći predmeti kao što su istorija umetnosti, anatomsko crtanje, kao i predmeti koji se baziraju na slikarstvu, crtanju i sličnim veštinama.

Srednje škole za grafički dizajn

Jedna od vodećih srednjih škola na kojoj se može izučavati grafički dizajn jeste Grafičko-medijska škola, smeštena u Beogradu. Smer na kome se mogu steći znanja iz ove oblasti je – Tehničar za oblikovanje grafičkih proizvoda i on prima 30 učenika. Ipak, kao što je slučaj i sa fakultetima, na ovom smeru izučavaće se stvari kao što su tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom, istorija umetnosti i slično. Ovakvi predmeti mogu doprineti radu grafičkog dizajnera, ali nisu ključni za uspešnu karijeru. Osim ove, mana ovih škola jeste što su u Beogradu, te su centralizovane i zbog toga nemaju svi priliku da se u nju upišu.

Veštine neophodne grafičkom dizajneru

Obzirom na to da je opisan posao grafičkog dizajnera i navedeni programi formalnog obrazovanja na kojima se oni mogupripremiti za rad, trebalo bi izlistati ključne veštine koje su neophodne kako bi grafički dizajner bio uspešan u svom poslu, a to su:

·       IT veštine, sa posebnom pažnjom na softverima koji se bave dizajnom i uređivanjem fotografija i klipova;

·       Kreativnost i inovativnost;

·       Organizacione veštine;

·       Orjentisanost na detalje;

·       Razumevanje neophodnosti praćenja trendova ustruci i na tržištu.

Sve ove veštine mogu se steći u programu koji Nauči Dizajn nudi, tj. kursu UI/UX dizajna, Photoshop i Premier kursu, kao i programima individualnog i grupnog mentorstva.

Uživo predavanja ili online kurs grafičkog dizajna

Prethodno je bilo reči o programima učenja grafičkog dizajna u školama i na fakultetima koji podrazumevaju uživo predavanja. Kada malo bolje razmislimo, setićemo se da predavanja podrazumevaju sedenje u klupi i pasivno usvajanje sadržaja uz mesečne ili nedeljne provere znanja. Ovakav načina učenja nikako nije odgovarajuć za veštine koje su neophodne grafičkom dizajneru. Osim toga, diskutabilno je i to kakva je oprema za rad dostupna u školama i fakultetima i da li bi svi imali jednak pristup sadržaju. Još jedna jako važna stvar jeste što je uživo nastava programirana da se usvajaju teorijska, a vrlo retko akcenat je na praktičnim znanjima, koja su ovde prioritetnija. Važna napomena jeste i da je ovakvo učenje uvek grupno učenje i nastavnici nemaju vremena da vam se posvete individualno, što je u ovom poslu jako važno uzimajući u obzir različitost perspektiva i ukusa.

Zašto je online kurs grafičkog dizajna bolji?

Kao prvi razlog zašto je bolje da se odlučite za online kurs, a ne neki drugi tradicionalniji način učenja jeste što ćete pristup kursu imati 24 sata, 7 dana u nedelji sa bilo kog mesta na svetu. Zašto je ovo važno? Pre svega, možete ga uklopiti u vaš dnevni raspored, te učiti onda kada ste slobodni i kada je po vama najbolje vreme za koncentrisanje i pamćenje. Pored toga, možete ga kombinovati sa poslom i studiranjem ili pohađanjem srednje škole. Ovo je posebno značajno za ljude koji svoj posao ili studiranje mogu unaprediti online kursom grafičkog dizajna. Sledeći razlog koji ide u prilog online kursu jeste to što sadržaj možete pauzirati i vraćati onoliko puta koliko vam je to potrebno. Tako se ovom kursu dodaje ta karakteristika individualnosti, koja može da bude unapređena ukoliko se pored toga odlučite iza mentorske usluge, što bi značilo da vaše radove može da prati stručnjak za grafički dizajn uz sve svoje savete i kritike kako biste svoj portfolio unapredili. Za kraj, nema onog pritiska ocenjivanja i vrednovanja vašeg rada, već ćete sami uočavati napredak iz lekcije u lekciju.

Nastavi sa čitanjem

Terms & Conditions

Uslovi korišćenja

Ovi Uslovi korišćenja i prodaje primenjuju se na pružanje usluga Konferencija koje organizuje Nikola Tripković PR Learn Design PR sa sedištem u Ul. Veselina Nikolića 40, Kruševac (u daljem tekstu: Trgovac) putem internet stranice https://www.naucidizajn.com/

Član 1. - Podaci o trgovcu

Trgovinu putem internet stranice Nikola Tripković PR Learn Design PR sa sedištem u Ul. Veselina Nikolića 40, Kruševac, PIB: 113523913, MB: 66886611, kontakt e-mail: naucidizajn@gmail.com

Trgovina iz stava 1. predstavlja trgovinu na daljinu u skladu sa zakonom.

Član 2. - Postupak kupovine

Kupovina proizvoda koji se prodaju putem sajta naucidizajn.com, se može izvršiti od strane neregistrovanog korisnika.

Slanjem porudžbine kupac prihvata ove Uslove korišćenja i prodaje.
Smatraće se da je potvrdom porudžbine od strane Trgovca zaključen ugovor između Trgovca i kupca.

Član 3. - Kupovina

Kupovina može biti izvršena od strane nergistrovanog korisnika unosom traženih podataka – ime, prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail.

Član 4. - Način plaćanja

Plaćanje porudžbine izvršene putem naucidizajn.com je moguće izvršiti platnim karticama i putem naloga za uplatu

Račun će kupcu biti dostavljen uz porudžbinu na e-mail.

Član 5. - Dostava

Nakon slanja porudžbine od strane Kupca počinje status obrade porudžbine.

Tokom obrade na mail adresu kupca biće poslato obaveštenje o potvrdi porudžbine.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili problema vezanih za porudžbinu, Trgovac će kontaktirati kupca bez odlaganja.

Član 6. - Cene

Sve cene koje su iskazane na sajtu naucidizajn.com su izražene u dinarima i u njih je uračunat PDV.

Za sve porudžbine uzimaju se važeće cene u trenutku potvrde plaćanja.

Trgovac zadržava pravo da trenutne cene može promeniti u svakom trenutku.

Kupovina robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na sajtu.

Član 7. - Intelektualna svojina

Sav sadržaj (tekstovi, slike i drugi materijali) koji se nalazi na naucidizajn.com predstavlja intelektualnu svojinu Trgovca ili trećih lica od kojih je Trgovac dobio saglasnost za njegovo korišćenje.

Zabranjena je svaka upotreba sadržaja sajta naucidizajn.com u komercijalne ili u druge svrhe bez izričite saglasnosti Trgovca.

Član 8. - Završne odredbe

Na sva pitanja u vezi sa kupoprodajom robe putem sajta naucidizajn.com koja nisu uređena ovim Uslovima korišćenja i prodaje primenjivaće se odredbe važećih zakona u Republici Srbiji.

Ugovorne strane će nastojati da sva eventualna sporna pitanja reše mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće, takav spor će rešiti pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu.

Trgovac zadržava pravo da ove Uslove korišćenja i prodaje menja bez prethodne najave, uz objavu na sajtu https://www.naucidizajn.com/