UI UX + Photoshop Paket Kurseva
Bronzani UI UX kurs + Photoshop kurs
Cena paketa je 99€/11.619
Dobijaš kompletan UI UX Kurs bez mentorstva i kompletan Photoshop Kurs
Kupi karticom
Gold UI UX kurs + Photoshop kurs
Cena paketa je 159€/18.650
Dobijaš kompletan UI UX Kurs sa 6 meseci mentorstva i kompletan Photoshop Kurs
Kupi karticom
Platinum UI UX kurs + Photoshop kurs
Cena paketa je 199€/23.500
Dobijaš kompletan UI UX Kurs sa 12 meseci mentorstva i kompletan Photoshop Kurs
Kupi karticom
Podaci za uplatu uplatnicom
Podaci za uplatu su:
Ime: Maja Rusić Tripković
Račun: 160-6000001307901-93
Svrha uplate: Online kurs
Za sve informacije ili probleme oko transakcija kontaktiraj nas na naucidizajn@gmail.com