Online kursevi i mentorstvo iz IT veština
DOBRODOŠLI NA NAUČI DIZAJN

Svi Nauči Dizajn kursevi. Najveći popust do sad.

Svi naši kursevi dolaze sa programom mentorstva koji će ti pomoći da napreduješ i pokreneš svoju karijeru 2-5x brže nego kada bi radio/la samostalno.
Pogledaj kurseve
Rating starRating starRating starRating starRating star
Nauči Dizajn me je doveo do posla”
female student
Tamara Andrić
UI UX Kurs
Social proof
Benefiti

Zašto izabrati nauči dizajn?

Podrška mentora
Svi učenici mogu da računaju na podršku mentora.
Doživotan pristup kursu
Na odabrane pakete kursa imate doživotan pristup
Učiš u svom tempu
Ti biraš koliko ćeš dnevno epizoda pogledati

I još nešto...

person icon
Individualno mentorstvo
Dizajn eksperti na tvom raspolaganju
Tvoj napredak biće 2-5x brži kada ti mi kao mentori vodimo karijeru. Nebitno da li krećeš od nule ili imaš neko predznanje, obećavamo ti da nakon par meseci rada sa nama ti kidaš dizajn!
Nikola
UI-UX - Web Designer
Voja
Web Designer
Staki
After Effects - Motion
Sava
Brending - Logo Dizajn

Mentorstvo koje garantuje uspeh

Nakon 6 meseci individualnog mentorstva, garantujemo ti jednu od ove 3 stvari:
Bićeš spreman za posao u firmi
Imaćeš svog prvog freelance klijenta
Bićeš na praksi kod nas
PROGRAM MENTORSTVA
Mentorstvo koje će te dovesti do dizajnerskog posla iz snova
Tu sam da ti prenesem svo svoje znanje i iskustvo, i da te ispratim na putu do posla u firmi ili prvog freelance klijenta.
PROGRAM MENTORSTVA
Mentorstvo koje će te dovesti do dizajnerskog posla iz snova
Tu sam da ti prenesem svo svoje znanje i iskustvo, i da te ispratim na putu do posla u firmi ili prvog freelance klijenta.
DA LI JE KURS DOBAR

Utisci zadovoljnih kupaca

Vasilija
Premiere Pro Kurs
Filip
UI UX Kurs
Anastasija
Premiere Pro Kurs
Lejla
UI UX Kurs
Vasilija
Premier Pro Kurs
Filip
UI UX Kurs
Anastasija
Premier Pro Kurs
Lejla
UI UX Kurs
JUL
AVG
SEP
OKT
NOV
DEC

Uskoro lansiramo

4 potpuno
nova kursa za sve one koji žele da napreduju u skupo plaćenim veštinama
Webflow
Capcut
Engleski
Copywriting
Uskoro

Uskoro lansiramo

lanisramo

3
3
potpuno nova kursa za sve one koji žele da napreduju u skupo plaćenim veštinama
potpuno nova kursa za sve one koji žele da napreduju u skupo plaćenim veštinama
maj
jun
jul
Web design
After Effects
Webflow
Illustrator
Engleski jezik
Zanima te bilo šta u vezi mentorstva ili kurseva?
Prijavi se za besplatne konsultacije
Naš tim će te ubrzo kontaktirati.
Hvala ti! Naš tim će te uskoro kontaktirati!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Terms & Conditions

Uslovi korišćenja

Ovi Uslovi korišćenja i prodaje primenjuju se na pružanje usluga Konferencija koje organizuje Nikola Tripković PR Learn Design PR sa sedištem u Ul. Veselina Nikolića 40, Kruševac (u daljem tekstu: Trgovac) putem internet stranice https://www.naucidizajn.com/

Član 1. - Podaci o trgovcu

Trgovinu putem internet stranice Nikola Tripković PR Learn Design PR sa sedištem u Ul. Veselina Nikolića 40, Kruševac, PIB: 113523913, MB: 66886611, kontakt e-mail: naucidizajn@gmail.com

Trgovina iz stava 1. predstavlja trgovinu na daljinu u skladu sa zakonom.

Član 2. - Postupak kupovine

Kupovina proizvoda koji se prodaju putem sajta naucidizajn.com, se može izvršiti od strane neregistrovanog korisnika.

Slanjem porudžbine kupac prihvata ove Uslove korišćenja i prodaje.
Smatraće se da je potvrdom porudžbine od strane Trgovca zaključen ugovor između Trgovca i kupca.

Član 3. - Kupovina

Kupovina može biti izvršena od strane nergistrovanog korisnika unosom traženih podataka – ime, prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail.

Član 4. - Način plaćanja

Plaćanje porudžbine izvršene putem naucidizajn.com je moguće izvršiti platnim karticama i putem naloga za uplatu

Račun će kupcu biti dostavljen uz porudžbinu na e-mail.

Član 5. - Dostava

Nakon slanja porudžbine od strane Kupca počinje status obrade porudžbine.

Tokom obrade na mail adresu kupca biće poslato obaveštenje o potvrdi porudžbine.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili problema vezanih za porudžbinu, Trgovac će kontaktirati kupca bez odlaganja.

Član 6. - Cene

Sve cene koje su iskazane na sajtu naucidizajn.com su izražene u dinarima i u njih je uračunat PDV.

Za sve porudžbine uzimaju se važeće cene u trenutku potvrde plaćanja.

Trgovac zadržava pravo da trenutne cene može promeniti u svakom trenutku.

Kupovina robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na sajtu.

Član 7. - Intelektualna svojina

Sav sadržaj (tekstovi, slike i drugi materijali) koji se nalazi na naucidizajn.com predstavlja intelektualnu svojinu Trgovca ili trećih lica od kojih je Trgovac dobio saglasnost za njegovo korišćenje.

Zabranjena je svaka upotreba sadržaja sajta naucidizajn.com u komercijalne ili u druge svrhe bez izričite saglasnosti Trgovca.

Član 8. - Završne odredbe

Na sva pitanja u vezi sa kupoprodajom robe putem sajta naucidizajn.com koja nisu uređena ovim Uslovima korišćenja i prodaje primenjivaće se odredbe važećih zakona u Republici Srbiji.

Ugovorne strane će nastojati da sva eventualna sporna pitanja reše mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće, takav spor će rešiti pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu.

Trgovac zadržava pravo da ove Uslove korišćenja i prodaje menja bez prethodne najave, uz objavu na sajtu https://www.naucidizajn.com/