Uskršnja akcija—do 50% popusta na sve kurseve!
Uskršnja akcija—do 50% popusta na sve kurseve!
Uskršnja akcija—do 50% popusta na sve kurseve!
Uskršnja akcija—do 50% popusta na sve kurseve!
Uskršnja akcija—do 50% popusta na sve kurseve!
Uskršnja akcija—do 50% popusta na sve kurseve!
Uskršnja akcija—do 50% popusta na sve kurseve!
Uskršnja akcija—do 50% popusta na sve kurseve!
Uskršnja akcija—do 50% popusta na sve kurseve!
Uskršnja akcija—do 50% popusta na sve kurseve!
Uskršnja akcija—do 50% popusta na sve kurseve!
Uskršnja akcija—do 50% popusta na sve kurseve!
Uskršnja akcija—do 50% popusta na sve kurseve!

Uslovi korišćenja

  1. Uvod

Dobrodošli na platformu Nauči Dizajn (u daljem tekstu „Platforma"). Ovi Uslovi korišćenja („Uslovi") uređuju korišćenje Platforme i preuzimanje sadržaja („Sadržaj") dostupnih na Platformi. Pristupanjem ili korišćenjem Platforme, saglašavate se sa ovim Uslovima kao i pravima i obavezama koja su njima propisana na strani Platforme i korisnika.

  2. Registracija naloga

Da biste pristupili određenim funkcijama Platforme, potrebno je da napravite svoj nalog. Saglasni ste da pružite tačne, aktuelne i potpune informacije tokom procesa registracije i da ažurirate te informacije kako bi ostale tačne, aktuelne i potpune. Odgovorni ste za čuvanje lozinke Vašeg naloga i za sve aktivnosti koje se dešavaju pod Vašim nalogom.

Registracijom naloga dajete saglasnost Platformi za prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Platforma garantuje poverljivost i zaštitu privatnosti u skladu sa Politikom privatnosti koja je dostupna na Platformi.

  3. Korišćenje platforme

3.1 Licenca

Kada kupite Sadržaj sa Platforme, stičete neekskluzivnu, neprenosivu, ograničenu licencu za pristup i korišćenje Sadržaja za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Ova licenca je podložna Uslovima i ne daje vam vlasnička ili druga prava nad Sadržajem, mimo onih koja su ovde navedena.

3.2 Ograničenja

Saglasni ste da nećete:

  • Reprodukovati, distribuirati, javno prikazivati ili javno izvoditi Sadržaj.
  • Modifikovati ili stvarati izvedena dela zasnovana na Sadržaju.
  • Zaobilaziti, uklanjati, menjati, deaktivirati, degradirati ili ometati bilo koje tehnološke mere zaštite Sadržaja.
  • Deliti informacije o Vašem nalogu sa drugima ili omogućiti drugima da pristupe Sadržaju putem Vašeg  naloga.

  4. Izuzimanje odgovornosti i Ograničenje odgovornosti

4.1 Izuzimanje odgovornosti

Platforma stavlja na raspolaganje Sadržaj bez garancije bilo koje vrste, bilo izričite ili podrazumevane. Platforma ne garantuje za kvalitet Sadržaja, niti za rezultat koji korisnik namerava da postigne preuzimanjem Sadržaja ili postupanjem prema savetima/instrukcijama koje on sadrži.

4.2 Ograničenje odgovornosti

Platforma neće biti odgovorna za bilo kakve indirektne, direktne, slučajne, posebne, materijalne, nematerijalne, posledične ili kaznene štete, ili bilo kakav gubitak profita ili prihoda, koji proizilaze iz (a) korišćenja ili nemogućnosti korišćenja Platforme; (b) korišćenja ili nemogućnosti korišćenja Sadržaja; (c) bilo kojih grešaka ili propusta u bilo kom Sadržaju.

  5. Plaćanje i povraćaj sredstava

5.1 Plaćanje

Saglasni ste da platite sve naknade i troškove povezane sa Vašim kupovinama na Platformi. Sva plaćanja se vrše putem metoda plaćanja dostupnih na Platformi.

5.2 Povraćaj sredstava

Povraćaj sredstava za kupljeni Sadržaj podleže našoj Politici Povrata Sredstava. Molimo Vas da pregledate našu Politiku Povraćaja Sredstava za više informacija.

  6. Intelektualna svojina

Sav Sadržaj na Platformi, uključujući ali ne ograničavajući se na tekst, grafike, video snimke, logotipe, slike i softver, je vlasništvo Platforme i njenih Saradnika i zaštićen je u skladu sa propisima o intelektualnoj svojini. Saglasni ste da ne koristite takav sadržaj osim kako je izričito dozvoljeno ovim Uslovima.

  7. Prestanak

Platforma može prekinuti ili suspendovati Vaš pristup Platformi i Vašem nalogu u bilo koje vreme, bez prethodnog obaveštenja ili odgovornosti, iz bilo kog razloga, uključujući ako prekršite ove Uslove.

  8. Važeći zakon

Ovi Uslovi će biti uređeni i tumačeni u skladu sa zakonima Republike Srbije.

  9. Izmene uslova

Zadržavamo pravo, po našem vlastitom nahođenju, da izmenimo ili zamenimo ove Uslove u bilo koje vreme.

  10. Kontakt informacije

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi ovih Uslova, molimo vas da nas kontaktirate na email naucidizajn@gmail.com